Thiết bị Switch dùng chia mạng Lan nội bộ, Kèm cấp nguồn PoE, Các tính năng chuyển dụng quản lý hệ thống Vlan

-6%
1.039.000 1.189.000 
-22%
-4%
6.719.000 7.019.000 
-11%
2.679.000 3.125.000 
-10%
2.980.000 3.280.000 
-10%
5.730.000 6.030.000