Thiết bị Switch dùng chia mạng Lan nội bộ, Kèm cấp nguồn PoE, Các tính năng chuyển dụng quản lý hệ thống Vlan