Thiết bị switch chia mạng cho hệ thống nhiều thiết bị cần phân Vlan để tối ưu luồng dữ liệu tối ưu băng thông