Thiết bị switch chia mạng cho hệ thống nhiều thiết bị cần phân Vlan để tối ưu luồng dữ liệu tối ưu băng thông

-4%
-11%
2.679.000 3.125.000