Tổng đài điện thoại cố định chuẩn Analog: Lời chào tự động, Gọi máy nhánh nội bộ, Ghi âm tính cước, Chuyển hướng cuộc gọi các hãng Panasonic, Grandstream, Nec