Switch chia mạng Lan thường

-6%
1.039.000 1.189.000 
-4%
6.719.000 7.019.000 
-10%
2.980.000 3.280.000