Thiết bị router chuyên dụng chịu tải hệ thống công nghiệp, hệ thống mô hình lớn, thích hợp nhiều tính năng mở rộng