Thiết bị phát và kích sóng WiFi: Chuẩn N, AC, AX(WiFi6) 2 băng tần 2.4/5.0Ghz, Công suất lớn xuyên tường, Lắp trong nhà, Ngoài trời, Bắn điểm – điểm hàng km

-14%