Hệ thống chạy cáp tín hiệu đồng trục, mỗi cáp nối tín hiệu mắt động lập cực ổn định không ngắt treo với chi phí thấp hơn 30% so với chuẩn IP