Hệ thống kết nối nhiều máy nhánh lẻ, hỗ trợ chuyển hướng cuộc gọi đến, phát lời chào tự động, ghi âm nội dung tính cước máy nhánh