Bộ phát wifi ốp trần cho nhiều thiết bị truy cập như văn phòng tập trung, hội trường, nhà hàng chính hãng UniFi, Aruba, Linksys, Ruckus, Engenius, Grandstream…