Thiết bị Router định tuyến trung tâm, switch truyền dẫn trung gian cấp tín hiệu Lan kèm nguồn tới bộ phát WiFi cuối, Camera…

-11%