Thiết bị Router định tuyến trung tâm, switch truyền dẫn trung gian cấp tín hiệu Lan kèm nguồn tới bộ phát WiFi cuối, Camera…

-6%
1.039.000 1.189.000 
-2%
5.895.000 6.395.000 
-22%
-4%
6.719.000 7.019.000 
-11%
2.679.000 3.125.000