Router chịu tải chính hãng Mikrotik Thương hiệu từ LATVIA, thành lập từ năm 1996 có trụ sở tại Brivibas gatve 214i, Riga, LV-1039 LATVIA