Thiết bị WiFi bắn điểm điểm: Kết nối xa hàng km ngoài trời cho biển đảo, cảng biễn, kho bãi, nhà xưởng chính hãng chính hãng UniFi, Aruba, Linksys, Ruckus, Engenius, Grandstream…