Nhân công lắp đặt & cài đặt thiết bị

50.000 300.000 

Nhân công lắp đặt & cài đặt thiết bị

Lắp đặt 50
Lắp đặt 100
Lắp đặt 150
Lắp đặt 200
Lắp đặt 250
Lắp đặt 300

Nhân công lắp đặt & cài đặt thiết bị áp dụng cho khách hàng mua hoặc không mua sản phẩm tại WIFIstore.

Mọi đơn giá đều được chúng tôi thông báo và nhận được sự đồng ý của đại diện phía khách hàng trước khi thực hiện.

Chọn nhân công

Lắp đặt 50, Lắp đặt 100, Lắp đặt 150, Lắp đặt 200, Lắp đặt 250, Lắp đặt 300