Hệ thống Loa thông báo tin Siêu thị, Nhà xưởng, Khách sạn, âm thanh không gian trung tâm hội trường, ngoài trời