Nhân công đi cáp nội bộ trong hệ thống

5.000 15.000 

Nhân công lắp đặt & cài đặt thiết bị

Đi cáp 5
Đi cáp 10
Đi cáp 15

Nhân công đi cáp dựa trên kết quả khảo sát thực tế tại điểm thi công lắp đặt

Mọi đơn giá đều được chúng tôi thông báo và nhận được sự đồng ý của đại diện phía khách hàng trước khi thực hiện

Chọn nhân công

Đi cáp 5, Đi cáp 10, Đi cáp 15