Tổng đài điện thoại cố định chuẩn mới IP: Lời chào tự động, Gọi máy nhánh nội bộ, Ghi âm tính cước, Chuyển hướng cuộc gọi… các hãng Panasonic, Grandstream, Nec