Điện thoại cố định, Cầm tay kéo dài, máy nhánh Analog chính hãng Panasonic, Grandstream, Nec

-7%
-3%
Chờ hàng
580.000 
-4%
Chờ hàng
385.000