Switch thiết bị chia mạng Lan nội bộ chính hãng TPlink, TotoLink, Tenda, Linksys, Tốc độ 100/1000Mbps, Cổng Uplink, Quang SFP chống treo tự khởi động

-5%
1.090.000 1.189.000 
-12%
-7%
6.820.000 7.019.000 
-8%
2.590.000 2.790.000 
-14%
3.080.000 3.280.000