Thiết bị Router định tuyến cơ bản chịu tải hệ thống mô hình vừa và nhỏ, thích hợp tính năng cấp nguồn PoE cho bộ phát WiFi, Camera