Thiết bị Router định tuyến trung tâm, switch truyền dẫn trung gian cấp tín hiệu Lan kèm nguồn tới bộ phát WiFi cuối, Camera…

-5%
1.090.000 1.189.000 
-2%
6.395.000 
-12%
-7%
6.820.000 7.019.000 
-8%
2.590.000 2.790.000 
-14%
3.080.000 3.280.000 
-13%
5.830.000 6.030.000